Digital House—You Have No Idea
2017.05.08 - 2017.05.08
Artists: - Curator:Dong Jing, Sound: Ding Chengchen
, VJ: Dai Cheng, Jin Ningning, poster design by Cherry, Artists: 2060 (Liu Yi, Xu Xiaoxi, Yang Wanqing)
, Jin Ningning
, Ju Duoqi, 
doublecolourballs (Lin Aojie, YU Yiyi), 
Toru Harada
, Yuan Xiaoguang
Exhibition: April 8th—May 8th, 2017
O
pening Reception: 7pm

Performance at 8pm
Curator:Dong Jing

Sound: Ding Chengchen

VJ: Dai Cheng, Jin Ningning
poster design by CherryArtists:
2060 (Liu Yi , Xu Xiaoxi , Yang Wanqing)
, Jin Ningning, 
Ju Duoqi
, doublecolourballs (Lin Aojie , YU Yiyi)
, Toru Harada
, Yuan Xiaoguang

Venue:C5Art