Mandarin Paintings
2018.08.30 - 2018.09.20
Artists: Dong Dawei, Dong Jing, Huang Lan, Jin Ningning, Ma Jianfeng, Po Bilie, Song Ta, Zhang Miao
Mandarin Paintings.
2018, 8, 30 - 9, 20.
Building F, No.5 Xiwu Street, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing 100027, P.R.CHINA.
Curator: Zhou Yi,
Artists: Dong Dawei, Dong Jing, Huang Lan, Jin Ningning, Ma Jianfeng, Po Bilie, Song Ta, Zhang Miao.
Opening: 2018, 8, 30 PM 4:00.